Dommerkollegiet i Larvik og resultater

Da er drev dommerkollegiet i Larvik vell overstått, mye konstruktiv jobbing med prøver , raser og revidering av regelverk er vel i havn, de fleste av dere har fått resultatet i posten , men vi presanterer resultatlister og en oversikt over starter og resultater i de ulike rasene her
Vi gratulerer dere alle med flotte resultater Mvh Dommer kolleiget , Drevkomite og Styret NBaK
For styret Leder Wenche Skogli
Norsk Bassetklubb
Bevegelig prøve Ref.nr.    78- 16001

HVOR ER NKK I ULVESAKEN?

I går hadde alle jakthund forbund et møte der det ble enighet om å sende følgende melding til NKK HS, NBaK var selvfølgelig representert, brevet som har gått til HS blir gjengitt nedenfor, brevet er en oppfølging i forvaltnings saken som pågår i dette øyeblikk, å er skrevet på initiativ fra NHKF og NEKF, NBaK er også med  aktivt i denne dialogen
for styret
Leder W Skogli

 N0TAT

Til NKK HS

Fra Klubber og Forbund i jakthundsektoren

Dato 18 jan 2017

INNMELDELSE AV SAK TIL HS MØTE 1 FEB 2017.

HVOR ER NKK I ULVESAKEN?                                                              

Siden 21.desemer 2016 har ulvevedtaket rast i distrikts Norge. KLD v/Statsråd Vidar Helgesen stanset den planlagte ulvejakta som skulle startet 2.januar 2017 på ulv innenfor ulvesona. Rovviltnemdene hadde besluttet å ta ut 32 ulver i 4 revir. Dette var i samsvar med stortingsforliket om ulveforvaltningen. Mange organisasjoner har vært sterkt kritisk til dette vedtaket og jurister har påpekt at vedtaket var bygd på en for snever lovanvendelse og at det var stort handlingsrom for å ikke å overprøve vedtaket rovviltnemdene hadde gjort. Miljødirektoratet hadde heller ingen innvendinger til jakta da de uttalte at dette ikke medførte noen fare for ulvestammen. Demonstrasjonstoget i Oslo vitnet om det kraftfulle engasjement saken har.

Det er med stor undring jakthundsektoren registrerer at NKK ikke har engasjert seg, ei heller vært synlig i denne viktige saken. Noen forbund/klubber (NEKF,) har sluttet seg til brevet Utmarskommunenes sammenslutning sendte KLD, utover dette har ikke NKK vært synlige.

Vi vil henvise til NKK`s rovviltpolicy vedtatt av hovedstyre hvor det bl.a.er vektlagt ivaretagelsen av våre lange tradisjoner med løshund-jakt i tradisjonelle former og hundeeiernes rekreasjonsverdi med vårt hundehold i Norge.

Vi forlanger at NKK hovedstyre strakt igangsetter arbeide med å engasjere NKK sentralt for å støtte opp om de innspill som har fremkommet.. NKK må bli synlig i denne viktige saken for mange av oss.

Det er helt kritisk at saken behandles omgående ut fra behandling i Stortinget som er nært forestående.

Mvh

FKF      NHKF   NEKF   NRK     NBaK   NSFN

 

NBaK dommer kollegie Larvik 14-15/1


Vi Ønsker alle våre drev dommere og drev komitee velkommen til NBaK sitt dommer kollegie Larvik 14-15 Januar .
Der de skal gjennomgå alle drevprøve starter i 2016, etiske regler, Drevprøvene, nett vett osv , rasene sitt ståsted jaktlig sett, regner med at det kommer til å bli mye konstruktiv jobbing for de. og mange som har startet på bevegelig 2016 venter på resultatet sitt.
Lykke til, vi ønsker dere et konstruktiv og innholdsrikt kollegie.


 

LISENSFELLING AV ULV


Norsk Basset klubb har etter forsepørsel fra forbundene Norske Harehundklubbers Forbund og  Norske Elghundklubbers Forbund styrebehandlet dette, og  besluttet å stille seg bak Utmarkskommunenes Sammenslutning’s brev til Klima- og miljødepartementet i likhet med de to ovennevnte forbund, brevet kan leses i sin helet i linken på siden her, NKK sin rovdyrpolicy vedtatt av HS i 2015 er også lagt til her