LISENSFELLING AV ULV


Norsk Basset klubb har etter forsepørsel fra forbundene Norske Harehundklubbers Forbund og  Norske Elghundklubbers Forbund styrebehandlet dette, og  besluttet å stille seg bak Utmarkskommunenes Sammenslutning’s brev til Klima- og miljødepartementet i likhet med de to ovennevnte forbund, brevet kan leses i sin helet i linken på siden her, NKK sin rovdyrpolicy vedtatt av HS i 2015 er også lagt til her

Bookmark the permalink.

Comments are closed