Årsmøte 25.03.2017 (oppdatert info)

Årsmøte 25.03.2017

 

NBaK avholder sitt årsmøte på Quality Airport Hotel Gardermoen

Lørdag 25 Mars kl 14 00

Som tradisjonen alltid tilsier avholdes først årsmøtet .

Etter årsmøtet avholder vi medlemsmøte som vanlig
Agenda for medlemsmøtet er

Dommer Konferansen eksteriør som ble avholdt i starten på Februar en oppsummering på rasene våre, hvor de står å hva vi bør fokusere på ,
hva dommere har fått signaler om at de bør fokusere på .
Kommende Aktiviteter
Fremtidige årsmøter og rammen rundt det .
Eventuelt

Følgende priser gjelder:
Pris for helpensjon m full årsmøte pakke er kr 1360 kr per person i enkeltrom, betales direkte til hotellet.
Prisen inkluderer da: Lunsj ved ankomst lørdag, middag lørdag kveld samt overnatting og frokostbufeet på søndag.
For dere som ønsker en lunsj før årsmøte er prisen kr 325 kr,- betales direkte til hotellet
For de som kun ønsker møtet er hjertelig velkommen til det

Gratis parkering – bevis hentes i resepsjonen på hotellet
Klubben har per i dag 10 rom reservert , førstemann til mølla prinsippet men husk å melde på til Kari Anne, ikke direkte til hotellet.

Vi håper så mange som mulig vil delta sammen med oss å være med å dra lasset i klubben vår fremover !
påmelding snarest til  Kari Anne Myrholmen <kari.anne.myrholmen@choice.no>

TLF 90549737

VELKOMMEN TIL EN SUPER BASSET HELG MED OSS 


Styret har i 2016 bestått av

Leder Wenche Skogli ( på valg for 2 år )
Nest leder Per Sliper ( ikke på valg )
Styremedlem Ann Kristin Bratsberg Rygge ( på valg for 2 år )
Styremedlem Kenneth Johansen ( på valg for 2 år )
Styremedlem Espen Wathne ( ikke på valg )
Vara Bente Helgerud ( på valg for 1 år )
Vara Per Hjalmar Nielsen ( på valg for 1 år )

Valg komite leder Bjørn Myrholmen ( går ut )
Åsmund Rygnestad ( 2 år )
Ragnhild Erklev ( 1 år )
Ny kandidat velges for 3 år
Vara Solvor Bakken ( på valg 1 år )

Revisor Else Nordby Lang Ree ( velges for 1 år )
Vara Bjørn Sønsteby ( velges for 1 år )

Forslag på kandidater sendes leder i valg komite

Bjørn Myrholmen
Hederumveien 1805
3282 Kvelde
Tlf 99 72 95 83
E post: Bmyrholmen@gmail.com

Forslag må være post stemplet senset 13.02.2017

Innsending av saker til årsmøtet sendes styret v/ leder Wenche Skogli
på E post Wencheskogli@gmail.com
eller poststemplet senest 13.02.2017

Wenche Skogli
Ekhaugenveien 151 .
1866 Båstad