Innkalling til digitalt årsmøte

Innkalling til digitalt årsmøte Norsk Bassetklubb

Dato: Søndag 21.03.2021

Kl.: 12:00

Sted: Microsoft Teams

Hei!

Godt nytt år!

Grunnet covid’19 restriksjonene avholdes årsmøtet digitalt.

Alle som vil delta på årsmøtet må svare på e-post til: aarsmote@norskbassetklubb.no innen10.03.2021.

Krav for deltagelse er at medlemskapet er betalt innen påmeldingsfristen.
Det sendes ut en link med møteinvitasjon til alle påmeldte før møtet.

Medlemmene anmodes om å logge inn i god tid for å være sikker på at alt fungerer, og at man kommer med på møtet.Innlogging på møtet vil starte fra kl 11:00 på møtedagen.

Styret har begrenset mulighet til å bistå medlemmer med åkoble seg til på selve årsmøtedagen.

Lurer du på hvordan man kommer i gang så er det enveiledningsvideo som tar for seg hvordan dette i hovedsak vil foregå (fra NJFF). Den finner du her:
Hvordan delta på et Microsoft TeamsmøteYouTube


Sakspapirer til årsmøtet og valgkomiteens forslag blir lagt ut ̊ hjemmesiden to uker før årsmøtet.

Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg.Forhåndsstemmer legges i forseglet konvolutt, som igjen legges i en konvolutt merket med stemmegivers navn og medlemsnummer. Dette sendes til leder i valgkomiteen – se adresse under.


Det vil bli utdeling av priser både for 2019 og 2020

Styret har i 2020 bestått av:
Leder: Einar Langrusten (ikke på valg)(trakk seg i Aug.2020)

Nestleder: Grete Aase (på valg, 2 år)(fung.leder fra Aug.2020)
Styremedlem: Thomas Vibeto(ikke på valg)
Styremedlem: Bjørn Myrholmen(ikke på valg)
Styremedlem: Tina Oline B Rygge (på valg, 2 år)

1. Vara: Geir Westrum(Styremedlem fra Aug.2020)(på valg, 1 år)
2. Vara: Hugo Henriksen (på valg, 1 år)
Revisor: Else Lang Ree (ikke på valg)
Vararevisor: Odd Hellevik (på valg, 1 år)
Valgkomite:

Leder: Svein O. Rasmussen (nytt medlem velges for 3 år)
Medlem: Audun Glomseth (1 år igjen)
Medlem: Kaja Videng (2 år igjen)
Vara valgkomite: Per Hoff (på valg, 1 år)


Forslag på kandidater til valg skal sendes
leder av valgkomite pr. post/e-post innen 5 uker før årsmøtet:

Svein Olav Rasmussen, Sigvart Skalds Vei 17A, 4327 Sandnes. Epost: svein.olav.rasmussen@lyse.net

Innsending av saker til årsmøtet skal være styret v/leder i hende pr. post eller e-post

senest 5 uker før årsmøtet: Grete Aase, Ramsvollsvegen 12,5518 Haugesund epost: greteham@hotmail.com

23.01.2021

Mvh.

Styret i NBaK

Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *