Klubbmesterskap i spor !

Hei alle sammen?

Husk klubbmesterskap i spor på båsta 12 mai.
Påmeldingsfrist er 25.04 dere kan melde dere på via NKK min side og terminliste.

Det vil være medlemstreff med grilling og hygge.
Og god anledning til en basset prat og mye Morro.

Ønsker alle velkommen?

Viktig beskjed til alle medlemmer!

Viktig beskjed til alle medlemmer !!

Vi beklager på det sterkeste, at vedlegg vedr valg, om hvem som er på valg, hvor innkommende forslag skal sendes og frist
ikke har kommet med i Basset Posten jule nummer.

Dette skulle stå sammen med varsling av årsmøtet, men har dessverre ikke kommet med.

Vi ønsker derfor å publisere dette på klubbens hjemme side, Face book side og i en egen mail til alle medlemmer
gjennom klubb mail og forlenger frist for innsending av kandidater til 25.01.2018
( dette gjelder ikke saker, kun valg frist for saker gjelder fortsatt opprinnelig frist som er 20 .01.2018)

Vi håper med dette at vi gir medlemmene tilstrekkelig med tid, og mulighet til å komme med sine forslag på kandidater til valg,
vi håper og ber om aksept fra våre medlemmer at feil kan skje, og at vi nå prøver å løse dette på en smidig måte
slik at vi kan gjennomføre en hyggelig årsmøte helg som annonsert og planlagt

 

Styret har i 2017 bestått av

Leder Wenche Skogli ( ikke på valg)

Nest leder Per Halvar sliper ( på valg, velges for 2 år )

Styremedlem Espen Watne ( på valg, velges for 2 år )

Styremedlem Kjerstin Mostue ( ikke på valg )

Styremedlem Bente Helgerud ( ikke på valg )

Vara Per Hjalmar Nielsen ( på valg , velges for 1 år )

Vara Frida Magnus ( på valg velges for 1 år )

 

Valg komite

Leder Åsmund Rygnestad ( går ut )

Ragnhild Erklev   ( 1 år igjen)

Svein Olav Rasmussen ( 2 år igjen )

Vara Solvor Bakken ( på valg, velges for 1 år ) Et medlem av valg komite velges for 3 år .

Revisor Else Nordby Lang-Ree ( ikke på valg)

Vara revisor Bjørn Sønsteby ( på valg Velges for 2 år )

Kasserer Liv Arnhild Myrholmen ( oppnevnes av styret )

Sekretær ( Styret )

 

Forslag til kandidater for verv sendes leder av valg komite senest 25.01.2018

Sendes forslag pr post skal det være post stemplet 25.01.2018

Sendes det med E post skal den være valgkomite i hende senest 25.01.2018 kl 24.00
Be om e bekreftelse på at mail er mottatt av valg komite

 

 

Åsmund Rygnestad Laudal ( leder av valg komite)

Laudal

4534 Marnadal

E post arygnest@gmail.com

Tlf 41853563

 

Vi håper å se så mange som mulig av dere på årsmøtet, og at dette er en løsning alle kan være
med å akseptere når en slik feil dessverre oppstår. Slik at vi holder oss innen frist for utsending av papirer,
og at vi har en mulighet til å avholde årsmøte som annonsert .

 

Mvh Styret i NBaK

Leder NBaK Wenche Skogli

 


 

Nye lover

Nye lover

Styret velger å legge ut endringer i lover på hjemmeside slik at medlemmer kan oppdatere seg på dette i forkant av årsmøtet.

Vi mener det vil ta unødvendig mye plass i BP å publisere gamle lover , lovmal utsendt fra NKK om krav til endringer i lover ,
og den nyreviderte lovteksten som skal opp til godkjenning på årsmøtet 24.02.2018 .

Det vil også spare årsmøtet for tidsbruk hvis alle som har en mening om dette forbereder seg i forkant,
vi vil selvfølgelig ha mulighet til å gå igjennom dokumentet punkt for punkt på årsmøtet,
men føler at det kan være greit at i en så tung sak med mye dokumenter at det er lurt at medlemmer får sett dette fra alle sider
og har rikelig med tid til å sette seg inn i dokumentene

Vi legger derfor ut et dokument for lovverket slik det er i dag, et dokument som er kommet fra NKK med endringer vedtatt på NKK RS 2017 .
og dokumentet der foreslåtte endringer i forhold til NKK Lovmal er merket med grønn tekst ,
da får dere riklig tid til å sammenligne dokumenter å gå igjennom foreslåtte endringer .
Mvh Styret
Dok 1 eksisterende lover

Dok 2 NKK lovmal vedtat NKK RS 2017

Dok 3 Forslag til Nye revidert loverk for NBak

 

 

 

Norsk Bassetklubb ønsker velkommen til rasespesial for basset-rasene 2017!

Norsk Bassetklubb ønsker velkommen til rasespesial for basset-rasene 2017!
den 10 juni kl. 9:00

 

Dommer: Michael Allerup Nielsen (Danmark)
Det vil blir utdelt stor-CERT, og premier for beste handler, beste hode og beste bevegelser.
Presentasjon av vår dommer; HER

Påmelding via Mine sider NKK


På kvelden vil det være årlig samling med spekemat og sosialt.
Påmelding til spekemat sendes til wencheskogli@gmail.com

 

Overnatting: Utstillingen vil bli holdt på Hokksund Camping hvor det er mulighet for overnatting.
http://www.hokksund-camping.no/

Vår sponsor er Felleskjøpet fôr og fritid, Moss Amfi. Tusen takk!
Vi ønsker også som tidligere sponsing fra klubbens medlemmer.
Send gjerne mail om du ønsker å sponse en spesifikk klasse.
Welcome to the Norwegian specialty show 2017!

Judge: Michael Allerup Nielsen (Denmark)
It will be given out INT CAC, and awards for the best handler, best head and best movements.
In the evening it will be a gathering with food and socially. More information about this will come later.

The exhibition will be held outdoors at Hokkund Camping. http://www.hokksund-camping.no/

 

Se facebooksiden: HER