Drevdommer teori kurs

Da kan vi med glede medele at Drevdommer teori kurset ble avholdt i helgen, etter kyndig veiledning fra drev komite m Leif Rakkestad ,Bjørn og Liv Arnhild Myrholmen som gjorde en utmerket jobb som veileder og instruktører .

Nå gjenstår det praktiske elev og asp arbeid før disse gutta kan komme seg ut i skog og mark og bruke av sin fritid for å hjelpe alle dere flotte basset eiere til å få premiert deres hunder på prøver i vårt langstrakte land , vi gratulerer med bestått eksamen , og ønsker dere lykke til videre i deres dommerutdannelse med det praktiske arbeid ?

Mvh For styret NBaK
Leder Wenche Skogli

Christer,Audun,Odd, Børge og Per Hjalmar, alle bestått med god coaching av Leif og Bjørn.
Og klare for videre praksis i skogen!
Takk for en trivelig helg og vel hjem!

2 av kandidatene Børge og Per Hjalmar som skal bli drevdommere i full konsentrasjon på eksamensdagen på Larviks tak!

 

Pels stell kurs for basset raser

Pels stell kurs for basset raser !

Noen av  NBaK `s driftige damer avholder  pels stell kurs for de stri hårede basset rasene 12 mars !!
Sted er klubb huset til vang JFF v/ skyte banen ( Hedmark ) oppstart blir kl 10.00 .
Ta med det du måtte ha av trimme bord og trimme saker . og sist men ikke minst hunden din 
Gjennomgang av pels, viktigheten av en funksjonell pels, hvordan og hvorfor vi napper pelsen på våre hunder,
og hjelp og veiledning når du selv skal nappe hunden din .
Enkel bevertning som kaffe og kake blir servert.
Ta gjerne med mat til felles lunsj bord .

Pris kr 200 pr deltaker ( for inndekking av lokale og kaffe )

Påmelding og spørsmål rettes til
Bente Helgerud : 91 10 89 41 eller pm på fb  eller til
Solvor Bakken : 95 27 12 91 eller pm på fb

Første mann til mølla så meld på NÅ !!!!!
Både Solvor og Bente har lang erfaring med napping og trimming både til jakt og utstilling

Velkommen skal du være med både hund og godt humør!

Årsmøte 25.03.2017 (oppdatert info)

Årsmøte 25.03.2017

 

NBaK avholder sitt årsmøte på Quality Airport Hotel Gardermoen

Lørdag 25 Mars kl 14 00

Som tradisjonen alltid tilsier avholdes først årsmøtet .

Etter årsmøtet avholder vi medlemsmøte som vanlig
Agenda for medlemsmøtet er

Dommer Konferansen eksteriør som ble avholdt i starten på Februar en oppsummering på rasene våre, hvor de står å hva vi bør fokusere på ,
hva dommere har fått signaler om at de bør fokusere på .
Kommende Aktiviteter
Fremtidige årsmøter og rammen rundt det .
Eventuelt

Følgende priser gjelder:
Pris for helpensjon m full årsmøte pakke er kr 1360 kr per person i enkeltrom, betales direkte til hotellet.
Prisen inkluderer da: Lunsj ved ankomst lørdag, middag lørdag kveld samt overnatting og frokostbufeet på søndag.
For dere som ønsker en lunsj før årsmøte er prisen kr 325 kr,- betales direkte til hotellet
For de som kun ønsker møtet er hjertelig velkommen til det

Gratis parkering – bevis hentes i resepsjonen på hotellet
Klubben har per i dag 10 rom reservert , førstemann til mølla prinsippet men husk å melde på til Kari Anne, ikke direkte til hotellet.

Vi håper så mange som mulig vil delta sammen med oss å være med å dra lasset i klubben vår fremover !
påmelding snarest til  Kari Anne Myrholmen <kari.anne.myrholmen@choice.no>

TLF 90549737

VELKOMMEN TIL EN SUPER BASSET HELG MED OSS 


Styret har i 2016 bestått av

Leder Wenche Skogli ( på valg for 2 år )
Nest leder Per Sliper ( ikke på valg )
Styremedlem Ann Kristin Bratsberg Rygge ( på valg for 2 år )
Styremedlem Kenneth Johansen ( på valg for 2 år )
Styremedlem Espen Wathne ( ikke på valg )
Vara Bente Helgerud ( på valg for 1 år )
Vara Per Hjalmar Nielsen ( på valg for 1 år )

Valg komite leder Bjørn Myrholmen ( går ut )
Åsmund Rygnestad ( 2 år )
Ragnhild Erklev ( 1 år )
Ny kandidat velges for 3 år
Vara Solvor Bakken ( på valg 1 år )

Revisor Else Nordby Lang Ree ( velges for 1 år )
Vara Bjørn Sønsteby ( velges for 1 år )

Forslag på kandidater sendes leder i valg komite

Bjørn Myrholmen
Hederumveien 1805
3282 Kvelde
Tlf 99 72 95 83
E post: Bmyrholmen@gmail.com

Forslag må være post stemplet senset 13.02.2017

Innsending av saker til årsmøtet sendes styret v/ leder Wenche Skogli
på E post Wencheskogli@gmail.com
eller poststemplet senest 13.02.2017

Wenche Skogli
Ekhaugenveien 151 .
1866 Båstad

Dommerkollegiet i Larvik og resultater

Da er drev dommerkollegiet i Larvik vell overstått, mye konstruktiv jobbing med prøver , raser og revidering av regelverk er vel i havn, de fleste av dere har fått resultatet i posten , men vi presanterer resultatlister og en oversikt over starter og resultater i de ulike rasene her
Vi gratulerer dere alle med flotte resultater Mvh Dommer kolleiget , Drevkomite og Styret NBaK
For styret Leder Wenche Skogli
Norsk Bassetklubb
Bevegelig prøve Ref.nr.    78- 16001

HVOR ER NKK I ULVESAKEN?

I går hadde alle jakthund forbund et møte der det ble enighet om å sende følgende melding til NKK HS, NBaK var selvfølgelig representert, brevet som har gått til HS blir gjengitt nedenfor, brevet er en oppfølging i forvaltnings saken som pågår i dette øyeblikk, å er skrevet på initiativ fra NHKF og NEKF, NBaK er også med  aktivt i denne dialogen
for styret
Leder W Skogli

 N0TAT

Til NKK HS

Fra Klubber og Forbund i jakthundsektoren

Dato 18 jan 2017

INNMELDELSE AV SAK TIL HS MØTE 1 FEB 2017.

HVOR ER NKK I ULVESAKEN?                                                              

Siden 21.desemer 2016 har ulvevedtaket rast i distrikts Norge. KLD v/Statsråd Vidar Helgesen stanset den planlagte ulvejakta som skulle startet 2.januar 2017 på ulv innenfor ulvesona. Rovviltnemdene hadde besluttet å ta ut 32 ulver i 4 revir. Dette var i samsvar med stortingsforliket om ulveforvaltningen. Mange organisasjoner har vært sterkt kritisk til dette vedtaket og jurister har påpekt at vedtaket var bygd på en for snever lovanvendelse og at det var stort handlingsrom for å ikke å overprøve vedtaket rovviltnemdene hadde gjort. Miljødirektoratet hadde heller ingen innvendinger til jakta da de uttalte at dette ikke medførte noen fare for ulvestammen. Demonstrasjonstoget i Oslo vitnet om det kraftfulle engasjement saken har.

Det er med stor undring jakthundsektoren registrerer at NKK ikke har engasjert seg, ei heller vært synlig i denne viktige saken. Noen forbund/klubber (NEKF,) har sluttet seg til brevet Utmarskommunenes sammenslutning sendte KLD, utover dette har ikke NKK vært synlige.

Vi vil henvise til NKK`s rovviltpolicy vedtatt av hovedstyre hvor det bl.a.er vektlagt ivaretagelsen av våre lange tradisjoner med løshund-jakt i tradisjonelle former og hundeeiernes rekreasjonsverdi med vårt hundehold i Norge.

Vi forlanger at NKK hovedstyre strakt igangsetter arbeide med å engasjere NKK sentralt for å støtte opp om de innspill som har fremkommet.. NKK må bli synlig i denne viktige saken for mange av oss.

Det er helt kritisk at saken behandles omgående ut fra behandling i Stortinget som er nært forestående.

Mvh

FKF      NHKF   NEKF   NRK     NBaK   NSFN

 

NBaK dommer kollegie Larvik 14-15/1


Vi Ønsker alle våre drev dommere og drev komitee velkommen til NBaK sitt dommer kollegie Larvik 14-15 Januar .
Der de skal gjennomgå alle drevprøve starter i 2016, etiske regler, Drevprøvene, nett vett osv , rasene sitt ståsted jaktlig sett, regner med at det kommer til å bli mye konstruktiv jobbing for de. og mange som har startet på bevegelig 2016 venter på resultatet sitt.
Lykke til, vi ønsker dere et konstruktiv og innholdsrikt kollegie.


 

LISENSFELLING AV ULV


Norsk Basset klubb har etter forsepørsel fra forbundene Norske Harehundklubbers Forbund og  Norske Elghundklubbers Forbund styrebehandlet dette, og  besluttet å stille seg bak Utmarkskommunenes Sammenslutning’s brev til Klima- og miljødepartementet i likhet med de to ovennevnte forbund, brevet kan leses i sin helet i linken på siden her, NKK sin rovdyrpolicy vedtatt av HS i 2015 er også lagt til her

Fra NKK, edringer regelverk blodspor

Det Foregår stadig noe i vår organisasjon som er høyst relevant for oss i Basset klubben, selv om det snart er jul , jakt og utstillings høst prøver vi å engasjere oss på de politiske plan i vår organisasjon som er vesentlig for våre Basset eiere at vi er med, det krever mye av oss som frivillige å holde oss oppdatert, men vi prøver. vi publiserer derfor NBaK sitt svar i denne høringen Smiley smile:-)

Hørings dokument ligger under vårt svar i lenk her
Til
NKKs Administrasjon
Båstad 14/12-2016
Høringssvar fra Norsk Bassetklubb ( NBaK ) vedrørende Regelverk for konkuranse Blodspor

Etter en gjennomgang med flere faglige ( spor ansvarlig og spor dommere ) i vår klubb har vi kommet frem til at vi i første omgang ikke er positive i en endring i Konkurranse spor .
Vi mener oppgaven var å skille konkurranse biten og den reelle ettersøk biten, etter hva vi kan forstå er dette ikke gjort, det er kun et forslag om et nytt konkurranse spor .
Vi ønsker å lage et klart skille i godkjenning av ettersøk ekvipager og blodspor som konkurranse, vi ønsker i første omgang å opprettholde det ordinære blodsporet på 600 meter slik det er i dag, som ren konkurranse .
Vi ser store utfordringer for klubber som skal organisere ordinær prøver blodspor med dette « Elite sporet» i forhold til terreng, spor leggere og dommere, vi mener også at blodspor er en økende konkurranse del for de som ikke bare fortrinnsvis har hunder i jakthund sektoren, men som ønsker å komme ut i skog og mark å drive aktivitet med sin hund, vi mener at med denne omleggingen vil vi miste mange nybegynnere, så hvis dette Elite sporet skal innføres må det eventuelt bli i tillegg til det ordinære blodsporet vi allerede har og ikke i stede for , slik at arrangør står fritt til å ha et elite spor som opprykk etter godkjent vilt spor ch .
Med vennlig hilsen

for Norsk Bassetklubb
Wenche Skogli
Leder NBaK

REGELVERK FOR KONKURANSE BLODSPOR OG ELITE ETTERSØKSSPOR

BIS finale på NBaK rase spesial

En overaskelese og et velfortjent BIS fat gikk til Bente Helgerud og Around Quite Nice for en uforglemmelig BIS finale på NBaK rase spesial /samarbeids utstilling på Jarlsberg trav bane august 2015, det deltok 185 hunder totalt , rase dommer Elisabeth Moseby BIS dommer Per Harald Nymark

Gøy var det at vi virkelig klarte å holde fatet ute av syne og mottaker ble oppriktig overasket

(bilder Bente Helgerud)

1933803_617010588451900_5401141524065852268_n-236x300 1915676_617011175118508_3033634146615314512_n-197x300 11892175_921001527959303_942085158757767992_n-225x300