Raseråd Basset Fauve de Bretagne

Raseråd Basset Fauve de Bretagne

Espen Wathne
Hamresanden Terrasse 3
4656 Hamresanden
Mob: 918 94 574
espen.wathne@norskbassetklubb.no
fauve@norskbassetklubb.no

Bjørn Sønsteby
Veldresagveien 270
2386 Brummunddal
Mob: 959 29 907
bjorn.sonsteby@norskbassetklubb.no
fauve@norskbassetklubb.no

Tor Kristian Tveitehagen
Veståsvegen 146
2323 Ingeberg
Mob: 986 96 011
tor.kristian.tveitehagen@norskbassetklubb.no
fauve@norskbassetklubb.no

 

Info fra Raserådet for Fauve

Paringen bør ha vært innom raserådet for ei vurdering.
Minste kriterier for anbefaling:
Minst en av hundene må ha premiering på drev og begge hunder minimum very good på utstilling. Det er også andre momenter som må hensyntas og her kan Raserådet kanskje være behjelpelig med info som ikke kommer fram på NKKs nettsider. Klubben jobber iherdig med å få med flest mulig på drevprøver og trenden er nok at noen flere deltar etter hvert. Med en rase som er såpass fåtallig er det viktig å ikke kombinere de samme linjene hele tiden, men få litt spredning. Raserådet kan bare gi råd, selve ansvaret for at mest mulig info om avlsdyrene er kjent på forhånd slik at resultatet av parringen kan bli mest mulig vellykket er tispeeier og hannhundeiers ansvar.

Comments are closed.