Styret/Ledese

Styret/Ledese

Leder: Wenche Skogli

Nestleder: Per Sliper

Styremedlem: Ann Kristin B. Rygge

Styremedlem: Espen Wathne

Styremedlem: Kenneth Johansen

Vara 1: Per H. Nilsen

Vara 2: Bente Helgerud

KONTAKTINFORMASJON TIL STYRETS MEDLEMMER FINNES PÅ KONTAKT SIDEN!

Comments are closed