Fra NKK, edringer regelverk blodspor

Det Foregår stadig noe i vår organisasjon som er høyst relevant for oss i Basset klubben, selv om det snart er jul , jakt og utstillings høst prøver vi å engasjere oss på de politiske plan i vår organisasjon som er vesentlig for våre Basset eiere at vi er med, det krever mye av oss som frivillige å holde oss oppdatert, men vi prøver. vi publiserer derfor NBaK sitt svar i denne høringen Smiley smile:-)

Hørings dokument ligger under vårt svar i lenk her
Til
NKKs Administrasjon
Båstad 14/12-2016
Høringssvar fra Norsk Bassetklubb ( NBaK ) vedrørende Regelverk for konkuranse Blodspor

Etter en gjennomgang med flere faglige ( spor ansvarlig og spor dommere ) i vår klubb har vi kommet frem til at vi i første omgang ikke er positive i en endring i Konkurranse spor .
Vi mener oppgaven var å skille konkurranse biten og den reelle ettersøk biten, etter hva vi kan forstå er dette ikke gjort, det er kun et forslag om et nytt konkurranse spor .
Vi ønsker å lage et klart skille i godkjenning av ettersøk ekvipager og blodspor som konkurranse, vi ønsker i første omgang å opprettholde det ordinære blodsporet på 600 meter slik det er i dag, som ren konkurranse .
Vi ser store utfordringer for klubber som skal organisere ordinær prøver blodspor med dette « Elite sporet» i forhold til terreng, spor leggere og dommere, vi mener også at blodspor er en økende konkurranse del for de som ikke bare fortrinnsvis har hunder i jakthund sektoren, men som ønsker å komme ut i skog og mark å drive aktivitet med sin hund, vi mener at med denne omleggingen vil vi miste mange nybegynnere, så hvis dette Elite sporet skal innføres må det eventuelt bli i tillegg til det ordinære blodsporet vi allerede har og ikke i stede for , slik at arrangør står fritt til å ha et elite spor som opprykk etter godkjent vilt spor ch .
Med vennlig hilsen

for Norsk Bassetklubb
Wenche Skogli
Leder NBaK

REGELVERK FOR KONKURANSE BLODSPOR OG ELITE ETTERSØKSSPOR