Høringssvar fra Nbak til NKK

Høringssvar fra Norsk Basset klubb angående forslag til endring av
obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs klubber 2017.
Last NED

 

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber
Last NED

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed