Basset Fauve de Bretagne

Basset Fauve de Bretagne

Basset betyr ”nær til marken”

Historie
Stammer fra provinsen Bretagne og en gammel rase, Chien fauve de Bretagne. En stor og kraftig hund som ble brukt bl.a. til jakt på ulv, villsvin og hjort. Senere innblanding av dachshund strihår, griffon vendéen og andre bassetraser har gitt dagens fauve.

Helhetsinntrykk
Er den mest kompakte av bassetrasene, men skal heller ikke være for tettbygget. Har et ellipseformet hode med godt markerte lepper, livlige mørkebrune øyne, lett spissede og ikke for lange ører. Kraftige lemmer der forbeina kan være lett utoverbøyde mens bakbeina skal være parallelle. Kraftig, ikke for lang hale som bæres lett sabelformet. Pelsen er kort, tett og kraftig og rasen kan trenge noe trimming av pelsen. Fargen varierer fra hvetefarget til mursteinsrød. Hvite tegninger kan forekomme, men er ikke ønskelig. Skulderhøyden er fra 32 til 38 cm.

Gemytt
Har et rolig og hengivent vesen, noe som også har gjort den populær også som ren familiehund. Trives best dersom den får mulighet til også å utnytte sine bruksegenskaper.

Jaktegenskaper
I Frankrike den mest populære av bassetrasene, som jakthund. Fra den franske raseklubben kan siteres: ”De er fremragende til jakt på villsvin, rev, rådyr og hare takket være sin pågåenhet, fine sporsans og hurtighet. Er hurtige i forhold til sin størrelse, jager livlig og med stor utholdenhet.

Basset Fauve de Bretagne
til daglig bare kalt Fauve, kom til Norge i 1993. Den første hunden, ei tispe, kom fra Sverige. Siden er det kommet en del derfra, noen fra Danmark og noen fra Frankrike. En del valper er også eksportert motsatt vei, samt til Finland. Dette ikke minst fordi man i Norge har hentet inn noen meget interessante franske linjer. Ved årsskiftet 2005-2006 regner vi med at det finnes ca 150 Fauve i Norge.

Fauve’n
Har som tidligere nevnt blitt oppblandet med litt forskjellige raser, hvilken rase har ikke det forresten? Dette har gjort at den i dag har en meget stor genetisk variasjon. Rasen bærer også preg avdet ved at det er store forskjeller i utseende i forhold til hva man stort sette er vant med på de fleste raser vi kjenner her hjemme. Selv i dag er stamboken i Frankrike åpen og om man presenterer en rasetypisk hund til godkjenning, såkalt konfirmasjon, vil den kunne bli registrert i den franske kennelklubbens register. På foreldre i stamtavlen vil det da stå T.I. Som står for Titre Initiale og betyr Opprinnelse ukjent.

Standard kan lastes ned HER

Årbøker med resultater fra de forskjellige år kan lastes ned.

Comments are closed.