Helseundersøkelse BFDB

Helseundersøkelse for Basset Fauve De Bretagne 2018

Resultat helseundersøkelse BFDB
LAST NED


Norsk Bassetklubb, har besluttet i samarbeid med
NKK og Ras å utføre en helseundersøkelse på Basset fauve de bretagne.

Avls rådet har ansvar for bearbeidelse av data
og vil sørge for at info om hver enkelt hund blir behandlet konfidensielt.

NBak ønsker gjennom denne undersøkelsen å komme
i kontakt med eiere/oppdrettere som vil bidra til å få innblikk i rasens helsetilstand.

Ved et godt samarbeid med dere alle sammen kan
vi bedre helse, velferd og mangfoldet hos deres hunder.

Med vennlig hilsen Avlsrådet Basset fauve de Bretagne

Ann Kristin Rygge
Sandkleiva 6
3060 Svelvik
Mail: annrygge@hotmail.com

LAST NED

Comments are closed.