Årsmøte

Årsmøtereferat 2018

Årsmøtereferat 2017


INNKALLING ÅRSMØTE 2019

I henhold til lover §3-3

Innkalles det til årsmøte i Norsk Basset klubb

30.03.2019 kl 15.00.

Ola løkka Grendehus , Vilbergveien 54 på Jessheim

Spesial utstilling starter kl 09.00

Årsmøtet er beregnet start kl 15.00

Årsmøte middag og utdeling av priser er beregnet å starte kl 19.00

Dagsorden.

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent
 3. Valg av to til og underskrive protokoll
 4. Valg av tellekorps
 5. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 6. Årsberetning
 7. Handlingsplan for 2019
 8. Regnskap
 9. Budsjett
 10. Innkommende saker
 11. Kontingent
 12. Valg
 13. Møte slutt

Utdeling av priser og hedersbevisninger

(gjøres av avtroppende)

Årsmøtemiddag estimeres til ca 19.00


I Bassetposten 1-2019 finnes Dagsorden, Budsjett, Valg 2019

LAST NED


Styret har i 2018 bestått av

Leder Wenche Skogli ( på valg, velges for 2 år )

Nest leder Kjerstin Mostue ( ikke på valg )

Styremedlem Bente Helgerud ( på valg, velges for 2 år )

Andreas Lundegård ( på valg )

Espen Wathne ( ikke på valg )

Vara Siv Tvilde ( på valg )

Vara Grete Aase ( på valg )

 

Valg komite

Leder Ragnhild Erklev ( går ut )
Svein olav Rassmussen ( har 1 år igjen rykker opp som leder )
Audun Glomseth ( har to år igjen)

Det skal velges et nytt medlem til valg komite for 3 år

Vara valg komite Hugo Henriksen ( på valg )

 

Revisor

Else- Lang Ree ( på valg , velges for 2 år )
Vara revisor
Odd Hellevik ( på valg , velges for 1 år )

 

Forslag på kandidater til valg sendes leder av valg komite pr post eller e post innen 01.02.2019

Ragnhild Erklev
Gunhildsvei 46
4633 Kristiansand
Eller e post : rag.erk@hotmail.com

Forslag på innsending av saker skal være styret v leder i hende pr post eller e post innen 01.02.2019

Wenche Skogli
E post WencheSkogli@gmail.com

 

Vi håper flest mulig har anledning til å delta

Mvh Leder for NBaK, Wenche Skogli


Hei.

Jeg har sagt opp mitt verv som nestleder i NBAK. Å i den forbindelse er det et ledig verv som nestleder. Jeg håper at noen vet om noen som har lyst til å ta på seg dette vervet.

Fristen for å komme med forslag til verv er 1.2.19, å disse skal sendes til Leder av valgkomiteen Ragnhild Erklev per post :Gunhildsvei 46 4633 Kristiansand Eller e post : rag.erk@hotmail.com

Det er viktig at de som blir foreslått til verv er forespurt og har takket ja til et eventuelt verv.

MVH Kjerstin Mostue

Comments are closed