Styremøte og Dialogmøte

Her kommer endelig innkalling og kjøreplan for annonsert styremøte 20.09.2018
med påfølgende Dialogmøte med medlemmer 20.09.2018 på Nebbenes kro Nord .
Det lille møte huset

Styremøte med begge vara representanter innkalt kl 18.00-19

1 Rolleforståelse, etikk, respekt for demokratiske prosesser og vedtak, miljø, organiserte hunde Norges oppbygning, sosiale medier, styrearbeid. veien videre for NBaK.

2 Økonomi, gjennomgang av klubbens arrangement, veien videre.
19-20   Innkalling av leder av drev komiteen , Spor komiteen , gjennomgå  uts komiteen,  Rapport fra JD og RS rep .

20-21 Dialog møte med medlemmer
Ut i fra at vi ser mange påstander og diskusjoner på sosiale medier om dagen, kan det  være greit med et medlemsmøte / dialog møte, om det er noe medlemmer ønsker svar på, eller komme med innspill til vil styret være tilgjengelig fra 20-21 for å besvare eventuelle spørsmål , eller ta i mot innspill.
Mvh Leder NBaK Wenche Skogli

NB Dette legges ut på Hjemme siden og klubbens FB side