Oppfordring fra valgkomiteen

Vi i valgkomiteen vil oppfordre til, snarest mulig, å begynne å sende inn forslag til styrekandidater til neste års valg.

Alle kandidater må ha sagt seg villig til å påta seg verv, helt uavhengig av endelig styresammensetning, da dette blir avgjort av medlemmene ved valget på årsmøtet.

I utgangspunktet trenger vi kandidater til: Leder, nestleder, 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer til styret. I tillegg trenger vi 1 medlem og 1 vara til valgkomiteen.

Alle forslag sendes til: valgkomite@norskbassetklubb.no, eller med post til leder av valgkomiteen, Kaja Videng, Tassåsvegen 47, 2415 Heradsbygd.

På forhånd tusen takk

Vega 2022

Hei alle sammen.

Da har jeg hatt den fantastiske æren av å være styrets representant på selveste Vega prøven.

Her traff jeg på erfarne og uerfarne medlemmer i klubben våres som skulle stille hund på drevprøve og jeg fikk også i denne sammenhengen oppleve et fantastisk samhold og erfaringsoverføring blant de forskjellige hundeførerne.

Jeg fikk også den æren å få være med 2 ekvipasjer ut i det fantastiske landskapet Vega har å tilby på og fått sett et fantastisk samarbeid mellom dommer og ekvipasje.

Dommerne gjør en formidabel jobb for å arrangere alle prøvene for deretter å avholde dommerkollegium å gå igjennom alle prøvene til langt på kvelden før god mat og trekning av morgendagens prøver. Det ble gjennomført 23 ordinære og 16 bevegelige prøver på Vega 2022 så her kan ikke dommere få ros nok ifra klubben for å frivillig legge ned hele sin tid og innsats for å ivareta medlemmene vi representerer.

Det ble avholdt lotteri med over 70 premier med loddsalg til inntekt for klubben.

Det ble på lørdagen avholdt bankett og prøvens vinner av Vega ble avslørt etter dager med spenning og etter at alle hadde landet med beinene trygt på landjorden fikk jeg den store æren å overlevere lommeur til 2 fantastiske dommere som har passert 60 drevprøver hver, Jens Overvik og Geir Lasse Aune.

Vil med dette virkelig anerkjenne alle som legger ned hele sin tid for medlemmenes og klubbens beste som dommere , Liv Arnhild og Bjørn Myrholmen og Hugo Henriksen som gjør denne prøven mulig i hele tatt å gjennomføre. Dette var kjekt å få oppleve.

 

MVH

Nestleder NBAK

Kenneth Hovland

 

 

 

 

 

Nytt laboratorium for testing av POAG

Norsk Kennel Klub vil med dette informere dere om følgende:

 

Godkjent laboratorium for DNA-testing med sentral registrering i DogWeb av sykdommen primær åpenvinklet glaukom ( POAG ADAMTS 17 ) hos rasen Petit Basset Griffon Vendeen, er nå endret fra Genomia til Laboklin.

 

Endringen er gjeldende fra dags dato, men tester som allerede er bestilt og/eller utført vil i en kort overgangsfase kunne bli registrert i DogWeb.

 

Listen over godkjente laboratorier finnes på følgende nettside: https://www.nkk.no/dna-tester/category966.html

 

Klubbmesterskap i blodspor 25.07.2021

Premielista etter dagens Ordinære Blodsporprøve i AK og EK.
Fikk ingen klubbmester i AK, men desto en meget overlykkelig og hyggelig drevereier Tor Martin Østgård med sin Tarzan i lina som ble Prøvens Beste!🥇
I EK ble Basset Artesien Normand med navnet Nonskaret’s Charming Trixie Klubbmester og nr 2 på premielista med 71 poeng. Stolte eier Mona Aleksandersen med fører Bjarne Andreassen kunne ta med seg hjem tittelen og premiesløyfen!🏆🥈
Prøvevinner av EK ble Mari Galåen med sin Slovakiske Vosterhund og med hederlige 97 poeng!🥇
Var en meget varm dag som var utfordrende for mange sammen med sau og rådyr!🐑🦌
Takk til NJFF Sandefjord som lot oss bruke deres flotte sted og til dere som stilte opp og som var med på å gjøre dagen trivelig!🌹
Vi sees igjen til neste år!Premieliste EK Premieliste AK

Bassetspesialen Hokksund 20211

«Lørdag 22.05.21 arrangerte NBaK den årlige bassetspesialen i mildt sagt varierende vær på Hokksund Camping. Over åtti hunder var påmeldt, opg fem av seks raser var representert. Dagens dommer var Bjørn Roald. Resultatet av Best in Show ble som følger: BIS Basset Hound Apri Flower Dos Sete Moinhos, eier Elisabeth A. Moseby, BIS 2 Petit Basset Griffon Vendee Bluffs Common Cici, eier Solvor Bakken. BIS 3 Basset Artesien Normand Hjortefall’s Duke, eier Terje Marstein. BIS 4 Basset Fauve de Bretagne Arma Venandi’s London Calling, eier Merethe Kerry B. Hansen. BIS 5 Basset Bleu de Gascogne Madame Butterfly Succession of Baro, eier Roy Fjerdingby.

Dagen etter, søndag 23.05.21, arrangerte vi 35 års jubileumsutstilling, også den på Hokksund Camping. Drygt 60 hunder var påmeldt og fem av seks raser var representert. Kennel Ulvvar hadde gitt flotte premier til BIR vinnere. Dommer for dagen var Arnstein Hagen. Resultatet av Best In Show ble som følger. BIS 1 Petit Basset Griffon Vendee Bluffs Common Cici, eier Solvor Bakken. BIS 2 Basset Hound April Flower Dos Sete Moinhos, eier Elisabeth A. Moseby. BIS 3 Basset Artesin Normand Loveofrida av Solfjelltun, eier Inna Johnsen. BIS 4 Basset Bleu de Gascogne Skautussa’s Myrflangre, eier Grunde Tidem. BIS 5 Basset Fauve de Bretagne Wilma, eier Audun Glomseth.

Stor takk går til dommere, ringpersonale, utstillere,sponsorer, og alle frivillige som gjorde denne helgen mulig»

Resultater fra Dogweb 22.05

Resultater fra Dogweb 23.05

 

Årets Hund 2019

 

Årets  Utstillingshund

PBGV 2019

Bluff`s Jaktkompis    

NO40921/16

 

               

 

Årets  Drevhund  

PBGV 2019

Briskelias Aggi

NO44704/18

 

 

 

 

Årets  Utstillingshund

BAN  2019

Java-jemima Av Solfjelltun            

NO42201/18

                   

 

 

Årets  Drevhund

BAN  2019

GL Heia

NO52173/15

 

 

 

 Årets sporhund  

BAN 2019

Karolina-astri Av Solfjelltun      

 NO45765/18          

 

Årets  Drevhund

BFdB  2019

Noor De Vellemont

LOF36932/0

 

 

 

Årets Utstillingshund

BFdB  2019

Whistlewood`s Paris Market

SE30959/2015  

 

 

Årets  Utstillingshund

BH  2019

Gucci Gloomy Clown                  

CLP/5672  

                         

Årets Drevhund

BBDG 2019

Nea Taxi Av Lillealm

NO46638/17

 

 

 

Årets Sporhund

BH 2019

Latroonis Garrulitas

NO57250/18

Årets Sporhund

PBGV 2019

Flexi

NO46171/18

 

Årets Sporhund

BFdB 2019

Arma Venandi`s Branderburger Tor

NO45555/18

Årets utstillingshund Veteran

BH 2019

Gucci Gloomy Clown                  

CLP/5672

Innkalling til digitalt årsmøte

Innkalling til digitalt årsmøte Norsk Bassetklubb

Dato: Søndag 21.03.2021

Kl.: 12:00

Sted: Microsoft Teams

Hei!

Godt nytt år!

Grunnet covid’19 restriksjonene avholdes årsmøtet digitalt.

Alle som vil delta på årsmøtet må svare på e-post til: aarsmote@norskbassetklubb.no innen10.03.2021.

Krav for deltagelse er at medlemskapet er betalt innen påmeldingsfristen.
Det sendes ut en link med møteinvitasjon til alle påmeldte før møtet.

Medlemmene anmodes om å logge inn i god tid for å være sikker på at alt fungerer, og at man kommer med på møtet.Innlogging på møtet vil starte fra kl 11:00 på møtedagen.

Styret har begrenset mulighet til å bistå medlemmer med åkoble seg til på selve årsmøtedagen.

Lurer du på hvordan man kommer i gang så er det enveiledningsvideo som tar for seg hvordan dette i hovedsak vil foregå (fra NJFF). Den finner du her:
Hvordan delta på et Microsoft TeamsmøteYouTube


Sakspapirer til årsmøtet og valgkomiteens forslag blir lagt ut ̊ hjemmesiden to uker før årsmøtet.

Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg.Forhåndsstemmer legges i forseglet konvolutt, som igjen legges i en konvolutt merket med stemmegivers navn og medlemsnummer. Dette sendes til leder i valgkomiteen – se adresse under.


Det vil bli utdeling av priser både for 2019 og 2020

Styret har i 2020 bestått av:
Leder: Einar Langrusten (ikke på valg)(trakk seg i Aug.2020)

Nestleder: Grete Aase (på valg, 2 år)(fung.leder fra Aug.2020)
Styremedlem: Thomas Vibeto(ikke på valg)
Styremedlem: Bjørn Myrholmen(ikke på valg)
Styremedlem: Tina Oline B Rygge (på valg, 2 år)

1. Vara: Geir Westrum(Styremedlem fra Aug.2020)(på valg, 1 år)
2. Vara: Hugo Henriksen (på valg, 1 år)
Revisor: Else Lang Ree (ikke på valg)
Vararevisor: Odd Hellevik (på valg, 1 år)
Valgkomite:

Leder: Svein O. Rasmussen (nytt medlem velges for 3 år)
Medlem: Audun Glomseth (1 år igjen)
Medlem: Kaja Videng (2 år igjen)
Vara valgkomite: Per Hoff (på valg, 1 år)


Forslag på kandidater til valg skal sendes
leder av valgkomite pr. post/e-post innen 5 uker før årsmøtet:

Svein Olav Rasmussen, Sigvart Skalds Vei 17A, 4327 Sandnes. Epost: svein.olav.rasmussen@lyse.net

Innsending av saker til årsmøtet skal være styret v/leder i hende pr. post eller e-post

senest 5 uker før årsmøtet: Grete Aase, Ramsvollsvegen 12,5518 Haugesund epost: greteham@hotmail.com

23.01.2021

Mvh.

Styret i NBaK