Styremøte og Dialogmøte

Her kommer endelig innkalling og kjøreplan for annonsert styremøte 20.09.2018
med påfølgende Dialogmøte med medlemmer 20.09.2018 på Nebbenes kro Nord .
Det lille møte huset

Styremøte med begge vara representanter innkalt kl 18.00-19

1 Rolleforståelse, etikk, respekt for demokratiske prosesser og vedtak, miljø, organiserte hunde Norges oppbygning, sosiale medier, styrearbeid. veien videre for NBaK.

2 Økonomi, gjennomgang av klubbens arrangement, veien videre.
19-20   Innkalling av leder av drev komiteen , Spor komiteen , gjennomgå  uts komiteen,  Rapport fra JD og RS rep .

20-21 Dialog møte med medlemmer
Ut i fra at vi ser mange påstander og diskusjoner på sosiale medier om dagen, kan det  være greit med et medlemsmøte / dialog møte, om det er noe medlemmer ønsker svar på, eller komme med innspill til vil styret være tilgjengelig fra 20-21 for å besvare eventuelle spørsmål , eller ta i mot innspill.
Mvh Leder NBaK Wenche Skogli

NB Dette legges ut på Hjemme siden og klubbens FB side

Basset er kåret til Norges 3. Beste Jakthund

En Basset er kåret til Norges 3. Beste Jakthund


BFDB Ruska (u: Åstdalen`s Ronja e: Jägardrömmens Ares), Eier: Espen Wathne. Foto: Hugo Henriksen

BFBD Ruska ble under de Nordiske Jakt og Fiskedagene på Elverum kåret til Norges 3. beste Jakthund
Konkurransen Årets Jakthund arrangeres i felleskap mellom NKK og NJFF. Det er en konkurranse hvor alle jakthundene i Norge kan delta, og blir omtalt som den gjeveste prisen som blir delt ut i jakthund Norge. Dette er første gang en basset har klatret helt opp på pallen i denne konkurransen. Bestefaren til Ruska, Regal du Rallye Saint Paul (Eier: Bjørn Sønsteby), var nærme i 2005 med en 4. plass. PBGV Bøjentans D. Wilma (Eier: Leif Rakkestad og Mari Haukeland) kom på en hederlig 6. plass i 2008. Kanskje vi med tiden får en Basset på toppen pallen?

PM Hokksund!!!

VIKTIG !
Hei alle sammen🙂
Må bare beklage at ikke mail med pm har blitt sendt ut enda. Dette vil forhåpentligvis bli ordnet i løpet av dagen. Om det er noen som dermed ikke rekker å skrive det ut før avreise til Hokksund, så ta kontakt med sekritæreiatet ved ankomst så ordner vi nummerlapp til deg 🙂
Mvh Kjerstin Mostue, nestleder.

Kopi av innlegg skrevet av Anniken.

Det er for tiden tekniske problemer med dogweb arra (NKKs startnummersystem). IT-avdelingen er nå på saken. Vi håper problemet er løst snart og har fortløpende kontakt med NKK om dette. Som dere vet arrangerer de selv utstilling i helgen og det er litt hektisk.
Startnummer vil komme.

Utstillingen starter kl 9.00

Oppmøte kl 9
Basset Hound 4stk
Basset Fauve De Bretagne 8stk
Basset Blue De Gascogne 1stk
Basset Artisen Normand 5stk

Oppmøte kl 9.30
Grand Basset Griffon Vendeen 8stk

Oppmøte kl10.00
Petit Basset Griffon Vendeen 24stk

Oppmøte kl11.00
Valp: Basset Fauve De Bretagne 3stk og Petit Basset Griffon Vendeen 1stk

 

Klubbmesterskap i spor !

Hei alle sammen😀

Husk klubbmesterskap i spor på båsta 12 mai.
Påmeldingsfrist er 25.04 dere kan melde dere på via NKK min side og terminliste.

Det vil være medlemstreff med grilling og hygge.
Og god anledning til en basset prat og mye Morro.

Ønsker alle velkommen😁

Viktig beskjed til alle medlemmer!

Viktig beskjed til alle medlemmer !!

Vi beklager på det sterkeste, at vedlegg vedr valg, om hvem som er på valg, hvor innkommende forslag skal sendes og frist
ikke har kommet med i Basset Posten jule nummer.

Dette skulle stå sammen med varsling av årsmøtet, men har dessverre ikke kommet med.

Vi ønsker derfor å publisere dette på klubbens hjemme side, Face book side og i en egen mail til alle medlemmer
gjennom klubb mail og forlenger frist for innsending av kandidater til 25.01.2018
( dette gjelder ikke saker, kun valg frist for saker gjelder fortsatt opprinnelig frist som er 20 .01.2018)

Vi håper med dette at vi gir medlemmene tilstrekkelig med tid, og mulighet til å komme med sine forslag på kandidater til valg,
vi håper og ber om aksept fra våre medlemmer at feil kan skje, og at vi nå prøver å løse dette på en smidig måte
slik at vi kan gjennomføre en hyggelig årsmøte helg som annonsert og planlagt

 

Styret har i 2017 bestått av

Leder Wenche Skogli ( ikke på valg)

Nest leder Per Halvar sliper ( på valg, velges for 2 år )

Styremedlem Espen Watne ( på valg, velges for 2 år )

Styremedlem Kjerstin Mostue ( ikke på valg )

Styremedlem Bente Helgerud ( ikke på valg )

Vara Per Hjalmar Nielsen ( på valg , velges for 1 år )

Vara Frida Magnus ( på valg velges for 1 år )

 

Valg komite

Leder Åsmund Rygnestad ( går ut )

Ragnhild Erklev   ( 1 år igjen)

Svein Olav Rasmussen ( 2 år igjen )

Vara Solvor Bakken ( på valg, velges for 1 år ) Et medlem av valg komite velges for 3 år .

Revisor Else Nordby Lang-Ree ( ikke på valg)

Vara revisor Bjørn Sønsteby ( på valg Velges for 2 år )

Kasserer Liv Arnhild Myrholmen ( oppnevnes av styret )

Sekretær ( Styret )

 

Forslag til kandidater for verv sendes leder av valg komite senest 25.01.2018

Sendes forslag pr post skal det være post stemplet 25.01.2018

Sendes det med E post skal den være valgkomite i hende senest 25.01.2018 kl 24.00
Be om e bekreftelse på at mail er mottatt av valg komite

 

 

Åsmund Rygnestad Laudal ( leder av valg komite)

Laudal

4534 Marnadal

E post arygnest@gmail.com

Tlf 41853563

 

Vi håper å se så mange som mulig av dere på årsmøtet, og at dette er en løsning alle kan være
med å akseptere når en slik feil dessverre oppstår. Slik at vi holder oss innen frist for utsending av papirer,
og at vi har en mulighet til å avholde årsmøte som annonsert .

 

Mvh Styret i NBaK

Leder NBaK Wenche Skogli