Årsmøte 2020

ÅRSMØTET 2020
Det inviteres til årsmøte i NBaK 28.mars 2020 på Quality Hotel Grand Farris, Larvik.
Årsmøtet starter kl 14.oo
Årsmøte-middag og utdeling av priser er beregnet å starte kl 19.00
Styret har i 2019 bestått av
Leder Einar Langrusten (ikke på valg)
Nestleder Grete Aase (på valg, velges for 2 år)
Styremedlem Thomas Vibeto (ikke på valg)
Styremedlem Bjørn Myrholmen (ikke på valg)
Styremedlem Tina Oline Bratsberg Rygge (på valg, velges for 2 år)
1.Vara: Geir Westrum (på valg, velges for 1 år)
2. Vara: Hugo Henriksen (på valg, velges for 1 år)
Revisor: Else Lang Ree (ikke på valg)
Vararevisor: Odd Hellevik (på valg 1 år)
Valgkomite:
Kaja Videng 2 år igjen
Audun Glomseth 1 år igjen
Svein O. Rasmussen Leder (nytt medlem velges for 3 år)
Vara valgkomite: Per Hoff (på valg for 1 år)
Forslag på kandidater til valg skal sendes Leder av valgkomite pr.post innen 01.02.2020 til Svein Olav Rasmussen, Sigvat Skalds Vei 17A, 4327 Sandnes. Epost: svein.olav.rasmussen@lyse.net
Innsending av saker til årsmøte skal være styret v/leder i hende pr post eller e-post innen 01.02.2020Einar Langrusten, Granvegen 89,2742 Grua. Epost: langrustene@yahoo.no
Helpensjon kr 1150,- inkl.lunsj lørdag, tre retters middag lørdag og overnatting til søndag med frokost. Tilleggs døgn fredag/lørdag kr 795,- for rom/frokost.
Bare lunsj: kr 265,- Bare middag: kr 475,-
Bestilling til Kari Anne Myrholmen. Epost: kari.anne.myrholmen@choice.no
Mvh. Leder for NBaK : Einar Langrusten

Vega2020

VEGAPRØVEN 2020

 

Vegaprøven 2020 fra 01.09 til 06.09 2020

Frist for påmelding er 01.07. Påmeldinger sendes til Hugo Henriksen på e-post: vegaproven@norskbassetklubb.no

Vi prøver å finne boplass til alle deltagere med følge.

Vi prioriterer ordinære starter, og prøver å tilpasse bevegelige starter etter behov, og tilgang på dommere og terreng.

Velkommen til en topp helg i flott på Helgelandskysten.