Lover/regler

Lover/regler

Det er en del lover/regler man bør ha oversikt over / lett tilgjengelig når man er litt aktiv i hundeverdenen.
Vi har forsøkt å samle det meste her og klargjort det for nedlasting i PDF-format.

Lovene for Norsk Bassetklubb lastes ned HER

Bassetklubbens webpolicy HER

Instruks for raserådene kan lasted ned HER

Regler for Avls- og Oppdretterpriser lastes ned HER

Regler for kåring av “Årets hund” i de forskjellige kategorier lastes ned HER

NKKs etiske regler for avl- og oppdrett lastes ned HER

NKKs utstillingsregler lastes ned HER

NKKS drevprøveregler for Basset lastes ned HER

NKKs regler for blodspor og fersksporprøver lastes ned HER

NKKs retningslinjer for NM-blodspor lastes ned HER

Lov om Hundehold kan leses HER

 


Klubbens formålsparagraf sider mye om hva vi skal beskjeftige oss med, og den lyder som følger:

§ 3 Formål
Klubbens formål er å:
fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
fremme mulighetene for aktivitet med hund
fremme utviklingen av de raser klubben forvalter
bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige,
funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer.
arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
ivareta medlemmenes kynologiske interesser

I denne sammenheng er det derfor naturlig at klubben har visse aktiviteter, så som utstillinger – jaktprøver – sporprøver – fagseminarer – dommersamlinger etc.
NBak arrangerer hvert år ei utstilling i Hokksund. Der tildeles det Nkk-cert

Comments are closed.