Nye lover

Nye lover

Styret velger å legge ut endringer i lover på hjemmeside slik at medlemmer kan oppdatere seg på dette i forkant av årsmøtet.

Vi mener det vil ta unødvendig mye plass i BP å publisere gamle lover , lovmal utsendt fra NKK om krav til endringer i lover ,
og den nyreviderte lovteksten som skal opp til godkjenning på årsmøtet 24.02.2018 .

Det vil også spare årsmøtet for tidsbruk hvis alle som har en mening om dette forbereder seg i forkant,
vi vil selvfølgelig ha mulighet til å gå igjennom dokumentet punkt for punkt på årsmøtet,
men føler at det kan være greit at i en så tung sak med mye dokumenter at det er lurt at medlemmer får sett dette fra alle sider
og har rikelig med tid til å sette seg inn i dokumentene

Vi legger derfor ut et dokument for lovverket slik det er i dag, et dokument som er kommet fra NKK med endringer vedtatt på NKK RS 2017 .
og dokumentet der foreslåtte endringer i forhold til NKK Lovmal er merket med grønn tekst ,
da får dere riklig tid til å sammenligne dokumenter å gå igjennom foreslåtte endringer .
Mvh Styret
Dok 1 eksisterende lover

Dok 2 NKK lovmal vedtat NKK RS 2017

Dok 3 Forslag til Nye revidert loverk for NBak

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed